31/08/2561 *******..โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ Version7.6 ******* ออกแล้วครับ  
ดาวน์โหลด ไฟล์ GPU.xls, MasterTMT.xls, GPUtoTPU.xls ได้ที่นี่ เอาไป extract ไว้ที่ C:\Drug ครับ
(หากต้องการ update ข้อมูลในไฟล์ GPU.xls GPUToTPU.xls และ MasterTMT.xls สามารถ ดาวน์โหลดคำอธิบายการ Update TPU ได้ที่นี่ครับ )
โดย Version นี้ จะสามารถใช้คู่กับโปรแกรมพิมพ์ใบตรวจรับของหน่วยงาน( PrintFrm.accdb)ตัวใหม่ V7.5 ในรูปแบบของ e-GP ที่ได้ทำการปรับปรุงใหม่ เพิ่มรหัส GPU TPU และเลขที่โครงการลงไปในเอกสารการจัดซื้อ
(วิธีแก้ไขปัญหาต่างๆของโปรแกรมพิมพ์ใบตรวจรับตัวใหม่ ดาวน์โหลดลงไปจัดการกันได้เลยครับ)
 - ใครที่ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่น 6.0 ขึ้นไป สามารถดาวน์โหลดลงไปทับโปรแกรมเดิมได้เลย แล้วทำการปรับฐานข้อมูลให้เป็นเวอร์ชั่น 7.6 จากเมนู ข้อมูลพื้นฐาน แล้วก็ปรับฐานข้อมูลครับ

- สำหรับผู้ที่ใช้เวอร์ชั่นต่ำกว่า 6.0 อ่าน วิธีติดตั้งโปรแกรม Version 6 ขึ้นไป ที่นี่ครับ โดยต้องปรับฐานข้อมูลก่อน ดาวน์โหลดตัวปรับฐานข้อมูลเป็น Version 7.4 ได้ที่นี่ครับ และเมื่อติดตั้งโปรแกรม 7.6 แล้ว ต้องทำการปรับฐานข้อมูลให้เป็นเวอร์ชั่น 7.6 อีกครั้งจากเมนู ข้อมูลพื้นฐาน แล้วก็ปรับฐานข้อมูลครับ

ใช้สำหรับ Win7 + office 2007 SP1 Thai edition (หรือ 2010 ) หรือจะใช้เป็น Win10 + Office 2013 (32bit) ก็ได้ครับ

แล้วก็ download โปรแกรมแผนจัดซื้อ สำหรับ MS Access 2007 ได้ที่นี่ครับ
ท่านใดที่ยังไม่มี Hardlock ก็สามารถ
Download คำอธิบายและใบสั่งซื้อ Hardlock ได้ที่นี่ครับ
22/3/2561 โปรแกรมบริหารจัดการความเสี่ยง Version 1.0 ออกมาแล้วครับ ใช้สำหรับการจัดการความเสี่ยงทั้งหมดของโรงพยาบาล ครอบคลุมความเสี่ยงทุกรูปแบบ ทั้ง Medication Error ความเสี่ยงทางคลินิก ความเสี่ยงทั่วไป รวมทั้งมีระบบการส่งต่อความเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบบันทึกการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน การปิดประเด็นความเสี่ยง รวมทั้งระบบการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรมของบุคลากรในโรงพยาบาล สนใจ ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ลงไปอ่านกันได้เลยครับ ราคาเพียงแค่ 13,500 บาทสำหรับการติดตั้งแบบเครื่องเดียว หรือ 29,000 บาท สำหรับการติดตั้งแบบเครือข่าย (สามารถป้อนข้อมูลได้จากทุกจุดในโรงพยาบาล)
สนใจ ดาวน์โหลดใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ ลงไปได้เลยครับ

HOT !!! โปรแกรมบริหารงานคลังพัสดุ Version 4.0 สามารถเบิกจ่ายพัสดุด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมโปรแกรมการพิมพ์เอกสารขออนุมัติจัดซื้อ ตามแบบของ e_GP มาแล้วครับ ดาวน์โหลดลงไปใช้งานกันได้เลยครับ
โดยให้สำรองโฟลเดอร์ C:\MyProg ไว้ก่อน จากนั้น
-- ท่านใดที่โปรแกรมเดิมเป็นเวอร์ชั่น 3 สามารถนำเวอร์ชั่น 4 ไปทับได้เลย ที่ C:\MyProg\EZStock
-- ท่านใดใช้เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า เวอร์ชั่น 3 ต้องทำการปรับฐานข้อมูลก่อน Download วิธีปรับฐานข้อมูลที่นี่ 

ทั้ง 2 กรณี เมื่อติดตั้งเวอร์ชั่น 4 แล้ว ก็ให้ทำการปรับฐานข้อมูลก่อนใช้งาน

โดยไปที่ ข้อมูลพื้นฐาน --> ข้อมูลหน่วยงาน แล้วกดปุ่มปรับฐานข้อมูล

New !!!! โปรแกรมบริหารคลังห้องจ่ายยา (DStock) โปรแกรมตัวใหม่ สำหรับการกำกับ ติดตาม ควบคุมปริมาณยาในห้องจ่ายยา (หรือคลังยานอก) ทำให้สามารถตรวจสอบปริมาณยาในห้องจ่ายยาได้แบบ real time มาพร้อมกับฟังก์ชั่นพิเศษ ไม่ต้องคีย์รับยา ไม่ต้องคีย์จ่ายยา ใช้การโอนข้อมูลอัตโนมัติแทน มีระบบการสำรวจรายการยาที่ต้องเบิกจากคลัง
สนใจ Download คำอธิบายและใบสั่งซื้อลงไปอ่านกันดูได้ครับ
DStock
23/7/2559 ไฟล์เรียกรายงานย้อนหลัง 5 ปี ตัวใหม่ ที่กระทรวงขอข้อมูลมาครับ
Download ที่นี่เลยครับ ต้องเป็น โปรแกรมคลังยา Version 7.0 ขึ้นไป ถึงจะใช้ได้นะครับNEW คู่มือการใช้งาน (23/7/2559) คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน