New Feed


*******..โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ Version 7.0 (7/1/2559) ******* ออกแล้วนะครับ
สำหรับ office 2007 SP1 Thai edition หรือ 2010 download ได้ที่นี่ครับ
ถ้าเดิมใช้ Version 6.0 ขึ้นไป นำไป save ทับตัวเดิมทำการปรับฐานข้อมูลที่ ข้อมูลพื้นฐาน ก็จะใช้งานได้เลยครับ..
ใครที่โปรแกรมเดิมเป็น Version ต่ำกว่า 6.0 ต้องอ่าน วิธีติดตั้งโปรแกรม Version 6 ขึ้นไป ที่นี่ครับ

แล้วก็ download โปรแกรมแผนจัดซื้อ สำหรับ MS Access 2007 ได้ที่นี่ครับ

 

..โปรแกรมบริงานพัสดุ Version 3.0ออกแล้วนะครับ (05/11/2557) สำหรับ office 2007 SP1 Thai edition..
ต้องทำการปรับฐานข้อมูลพอสมควร Download วิธีปรับฐานข้อมูล ได้ที่นี่ครับ
แล้วก็ใช้ร่วมกับ โปรแกรมเบิกพัสดุผ่านเครือข่าย(EZClient) ตัวใหม่ครับ

-----*****Download Program Update*****-----X

คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน