New !!!! โปรแกรมบริหารคลังห้องจ่ายยา (DStock) โปรแกรมตัวใหม่ สำหรับการกำกับ ติดตาม ควบคุมปริมาณยาในห้องจ่ายยา (หรือคลังยานอก) ทำให้สามารถตรวจสอบปริมาณยาในห้องจ่ายยาได้แบบ real time มาพร้อมกับฟังก์ชั่นพิเศษ ไม่ต้องคีย์รับยา ไม่ต้องคีย์จ่ายยา ใช้การโอนข้อมูลอัตโนมัติแทน มีระบบการสำรวจรายการยาที่ต้องเบิกจากคลัง
สนใจ Download คำอธิบายและใบสั่งซื้อลงไปอ่านกันดูได้ครับ
DStock
HOT !!! โปรแกรมบริหารงานคลังพัสดุ Version 4.0 สามารถเบิกจ่ายพัสดุด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมระบบการพิมพ์เอกสารขออนุมัติจัดซื้อ ตามแบบของ e_GP กำลังจะมาแล้ว อดใจรออีกไม่นานครับ
23/7/2559 ไฟล์เรียกรายงานย้อนหลัง 5 ปี ตัวใหม่ ที่กระทรวงขอข้อมูลมาครับ
Download ที่นี่เลยครับ ต้องเป็น โปรแกรมคลังยา Version 7.0 ขึ้นไป ถึงจะใช้ได้นะครับ
7/7/2559 ผมเขียนคำอธิบายเกี่ยวกับ Hardlock ของโปรแกรมคลังยาเสร็จแล้วครับ
สามารถ  Download คำอธิบายและใบสั่งซื้อ Hardlock ได้ที่นี่เลยครับ
5/3/2559 *******..โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ Version7.2 ******* ออกแล้วนะครับ
โดย Version นี้ ผมเปลี่ยนหน่วยการสำรองยาจากเดือนเป็นวัน เพื่อให้เกิดความละเอียดมากขึ้นครับ
ถ้า d/l ลงไปแล้ว ต้องไปแก้ข้อมูลการสำรองยาที่ ข้อมูลพื้นฐาน --> ข้อมูล รพ. ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะคำนวณยอดสั่งยาไม่ถูกครับ
ใช้สำหรับ office 2007 SP1 Thai edition หรือ 2010 
ถ้าเดิมใช้ Version 6.0 ขึ้นไป นำไป save ทับตัวเดิมทำการปรับฐานข้อมูลที่ ข้อมูลพื้นฐาน ก็จะใช้งานได้เลยครับ..
ใครที่โปรแกรมเดิมเป็น Version ต่ำกว่า 5.5 ต้องปรับฐานข้อมูลก่อน ตัวปรับฐานข้อมูลเป็น Version 5.5 อยู่ที่นี่ครับแล้วก็อ่าน วิธีติดตั้งโปรแกรม Version 6 ขึ้นไป ที่นี่ครับ

แล้วก็ download โปรแกรมแผนจัดซื้อ สำหรับ MS Access 2007 ได้ที่นี่ครับ
..โปรแกรมบริงานพัสดุ Version 3.0ออกแล้วนะครับ (05/11/2557) สำหรับ office 2007 SP1 Thai edition..
ต้องทำการปรับฐานข้อมูลพอสมควร Download วิธีปรับฐานข้อมูล ได้ที่นี่ครับ
แล้วก็ใช้ร่วมกับ โปรแกรมเบิกพัสดุผ่านเครือข่าย(EZClient) ตัวใหม่ครับ
NEW คู่มือการใช้งาน (23/7/2559) คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน