New Feed

*******..โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ Version 6.4 (15/12/2557) ******* ออกแล้วนะครับ
สำหรับ office 2007 SP1 Thai edition download ลงไป save ทับตัวเดิมก็จะใช้งานได้เลย..
ตัวนี้ปรับปรุงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการประมวลผลย้อนกลับครับ

แล้วก็ download โปรแกรมแผนจัดซื้อ สำหรับ MS Access 2007 ได้ที่นี่ครับ

ใครที่โปรแกรมเดิมเป็น Version ต่ำกว่า 6.0 ต้องอ่าน วิธีติดตั้งโปรแกรม Version 6 ขึ้นไป ที่นี่ครับ

..โปรแกรมบริงานพัสดุ Version 3.0ออกแล้วนะครับ (05/11/2557) สำหรับ office 2007 SP1 Thai edition..
ต้องทำการปรับฐานข้อมูลพอสมควร Download วิธีปรับฐานข้อมูล ได้ที่นี่ครับ
แล้วก็ใช้ร่วมกับ โปรแกรมเบิกพัสดุผ่านเครือข่าย(EZClient) ตัวใหม่ครับ

-----*****Download Program Update*****-----X

คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน