ติดต่อเรา

 

    ร้าน เอ็ม ไอ เอ็ม คอมพิวเตอร์ (MIM Computer)

    เลขที่ 607/5 หมู่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

โทร 08 1298 6036 โทรสาร 0 3554 4312

e-mail : mim_computer@yahoo.com    

 Line ID : mimcomputer